Sarkoidoz

Sarkoidoz nedir?
Birçok organlarda, ama özellikle akciğerlerde, dokularda kaba ve iltihaplı yumruların kendilerini göstermesiyle meydana gelen bir hastalıktır.
Sarkoidoz başka hastalıklarla karıştırılabilir mi?
Evet. Röntgen filmlerinde bu hastalığın belirtileri vereminkilere çok benzediğinden, bu hastalıkla karıştırıldığı görülmüştür. Ancak bu hastalığın ilerleyiş safhasındaki belirtileri, vereminkinden bambaşka olmaktadır.
Sarkoidoz ile verem arasındaki en önemli farklar nelerdir?
a.  Tükürükte verem mikrobu bulunmaz.
b.  Verem cilt testi negatif sonuç verir.
Sarkoidoz çok kez sakatlıklara sebep olabilir mi?
Çok kez değil. Bu hastalığa tutulmuş, hattâ had safhada olanların bile büyük çoğunluğu günlük çalışma ve yaşantılarına devam edebilirler. Ancak hastalık büyük ölçüde yara izleri bırakabileceğinden had safhada olanlarda akciğer yetersizliği veya kalp sektesine rastlanabilir.
Sarkoidozun teşhis edilmesi için en iyi yol hangisidir?
Ulaşılabilinen bir lenf düğümünün biopsisiyle bunun mikroskopta tanmmasıyle tesbit olunur. “Kreim” testi olarak adlandırılan bir de cilt testi mevcutsa da bunun için gereken materyel kolay temin edilemediği için bu yola şimdilik pek az başvurulmaktadır.
Sarkoidozun önlenmesi ve tedavi metotları var mıdır?
Hayır, üstelik hastalığın nedeni de bilinmemektedir. Birtakım kortizon benzeri ilâçlar bazı hastalarda iyi sonuçlar vermekteyse de, uykuda olan bir veremin canlanmasını önlemek için bunların gayet dikkatle hastalara verilmesi gerekmektedir.