Akciğer ve Göğüs Boşluğu Travmaları

Akciğer ve göğüs boşluğu travmalarına çok rastlanır mı?
Evet, özellikle endüstrinin geliştiği çağımızda meydana gelen kazalarda akciğerlerde ve göğüs boşluğu travmalarında korku uyandırabilecek oranda artışlar görülmektedir.
Göğüs boşluğunda ve akciğerlerde en çok görülen travma türleri hangileridir?
a.  Göğüs boşluğunun ciddi surette ezilmesi.
b.  Çatlayan kaburgalar veya çatlayan göğüs kemiği (sternum).
c.  Kınlan bir kaburganın akciğere girmesiyle bir ciğerin yaralanması.
d.  Akciğer etrafındaki plevral boşluğu hava, kan veya ikisinin de birden girmesiyle. Bu durum bir ciğer zedelenmesinden veya yabancı bir cismin göğüs boşluğuna girmesiyle meydana gelebilir.
e.  Kendi kendine olma bir kopmadan veya kanamadan sonra bir ciğerin çöküntü göstermesi (sönmesi).
f.   Göğüse isabet eden bıçak veya kurşun yaraları.
Ciddî   göğüs  veya akciğer travmaları  alan  kişilerin kurtarılması mümkün müdür?
Evet. Aksi iddia edilmesine rağmen, bu gibi yara alanların büyük çoğunluğu gerekli cerrahî müdahale yapıldığı takdirde kurtarılabilirler.
Göğüs boşluğu ve akciğer travmalarında başvurulan tedavi usulleri hangileridir?
a.  İlk olarak bu gibi yaralanmalarda rastlanan şok durumunun tedavisi gerekmektedir. Diğer ilk yardım usulleri kan nakilleri, oksijen teneffüs ettirilmesi ve gereken uyuşturucu ilâçların verilmesidir.
b.  Eğer göğüste büyük bir delik veya emici bir yara görülmekteyse, dışarıdan göğüs boşluğuna hava girmesini önlemek için bunun derhal örtülmesi gereklidir. Emici bir göğüs yarasına rastlandığı zaman ilk yardım tedbiri olarak bunun gazlı bezle, yoksa gömlekten kopanlacak bir bez parçasıyle örtülmesi gerekmektedir.
c.  Eğer kanama sırasında göğüs boşluğuna gelmekte olan kanama, ciddî ise göğsün bir enjeksiyon ile delinmesi ve kanın dışarıya çekilmesi gerekir. Eğer bu usûller yetersiz kalırsa ve kanama devam ederse, cerrahî müdahale gerekir ve bu müdahaleyle kanayan damatların bağlanması veya akciğerin yırtılan kısmının dikilmesi, bu da yeterli olmazsa ciğerin yaralı kısmının ameliyatla’ alınması icabeder.
d.  Akciğerin etrafında hava toplanmış olabilir (pneumathora). Göğüs boşluğuna bir kauçuk tüp veya enjektör takılıp renaj yoluyla bu hava dışarıya alınır. Böylece akciğer yeniden genişler ve nefes almaya başlar.
e.  Çok ciddî veya geniş yara almış olan bir akciğerin ameliyat yoluyla alınması gerekebilir.
Çok ciddî akciğer travması almış kişilerin yatık vaziyette olarak mı taşınmaları gerekir?
Hayır. Ciğer yaralanmaları nefes almayı çok zorlaştırabileceklerinden bu gibi yaralıların yarı oturmuş durumda taşınmaları çok önemlidir.